Projekt Inovace Ph.D. studia pro biotechnologické aplikace je založen na propojení a inovaci doktorských studijních programů Ústavu imunologie (Univerzita Palackého v Olomouci) a Ústavu fyzikální a spotřební chemie (Vysoké učení technické v Brně) zaměřených na oblast medicínských bio a nanotechnologií.

Vzdělání a praxe v těchto oblastech je v současné době značně specializovaná, bez vzájemného propojení a syntetické vazby na reálné potřeby akademické sféry a výrobních institucí soukromého sektoru. Cílená provázanost těchto dvou oborů je značným přínosem v edukaci inovačních procesů, které jsou v ČR zcela nově zaváděny a v realizaci představují výstupy s mimořádně vysokou přidanou hodnotou.
Univerzita Palackého v OlomouciVysoké učení technické v BrněContipro Group
Aktuality portálu
TiskPřidej na Oblíbenée-mailPřidej na FacebookPřidej na Twitter